Main menu

C

Cesja – przeniesienie wierzytelności; umowa, przez którą wierzyciel przenosi swoją wierzytelność na osobę trzecią. Osobę przenoszącą swoją wierzytelność nazywa się cedentem, a osobę przyjmującą czyjeś prawa – cesjonariuszem.

Cesja wierzytelności – stosowana jako zabezpieczenie kredytu polega zabezpieczeniu wierzytelności banku w formie umowy między bankiem a klientem. Kredytobiorca ceduje na bank swoją wierzytelność wobec osoby trzeciej. Akt cesji wierzytelności powinien być dokonany w formie pisemnej. Dłużnik powinien potwierdzić przeniesienie wierzytelności kredytobiorcy na rzecz banku.

Comments are closed.