Main menu

D

Deklaracja wekslowa – deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem dotyczące spełnienia weksla.

Comments are closed.