Main menu

I

Inwestycja – przedsięwzięcie podejmowane przez kredytobiorcę realizowane przy wykorzystaniu kredytu.

Comments are closed.