Main menu

K

Kapitalizacja odsetek – dopisywanie należnych odsetek do zadłużenia z tytułu np. zaciągniętego kredytu. Kapitalizacja powoduje zwiększanie się zadłużenia.

Karencja – okres zawieszenia spłaty kapitału kredytu, w tym okresie kredytobiorca spłaca jedynie odsetki.

Kredytobiorca – osoba fizyczna lub prawna zobowiązana do spłaty wierzycielowi długu pieniężnego. Zobowiązania te w relacji kredytobiorca-bank wynikają głównie z umów cywilnoprawnych i kredytowych.

Inna definicja: kredytobiorca to klient indywidualny, z którym oddział Banku za pośrednictwem agencji zawarł umowę kredytu.

Księga wieczysta – urzędowy rejestr prowadzony w celu określenia stanu prawnego nieruchomości (domu, mieszkania, działki). Księgi wieczyste są składane i prowadzone przez wydziały wieczysto-księgowe sądów rejonowych.

Comments are closed.