Main menu

L

LIBOR – stawka Libor dla terminów 1M, 3M, 6M, 12M z rynku międzynarodowego, ustalona przez British Bankers Association, przyjęta w banku jako stopa referencyjna dla potrzeb ustalenia oprocentowania kredytów w walutach wymienialnych: USD, CHF, EUR.

Comments are closed.