Main menu

N

Nieruchomość – grunt, części składowe gruntu oraz budynki i lokale stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, a także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Nieruchomości o charakterze zabytkowym – nieruchomość wpisana do rejestru zabytków lub objęta ewidencją zabytków.

Nieruchomość o charakterze użytkowym – nieruchomość o funkcji innej niż mieszkalna.

Nieruchomość o charakterze mieszkalno-użytkowym – lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny lub budynek wielomieszkaniowy, w którym wydzielono lokale o funkcji innej niż mieszkalne, a powierzchnia całkowita wydzielonych lokali przekracza 30% powierzchni całkowitej.

Comments are closed.