Main menu

P

Poręczenie – rodzaj zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu. Poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w razie gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w oznaczonym w umowie terminie.

Przejściowe zabezpieczenie – zabezpieczenie stosowane przez Bank do momentu uzyskania podstawowego pełnego zabezpieczenia hipotecznego, najczęściej w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Przeniesienie do spłaty ratalnej – określony w umowie kredytu termin, po którym kredytobiorca rozpoczyna spłacanie pełnej raty kapitałowo-odsetkowej.

Comments are closed.