Main menu

R

Rachunek kredytu – rachunek, na którym prowadzi się ewidencje zadłużenia w całym okresie kredytowania.

Rata kredytu – rata kredytu i odsetki naliczone w okresie odsetkowym, a w okresie karencji odsetki naliczone od wykorzystanego kredytu.

Raty annuitetowe – równe raty obejmujące spłatę kapitału i odsetek. W miarę spłaty kredytu udział raty kapitałowej rośnie, a raty odsetkowej maleje, przez co rata w całym okresie kredytowania jest dla kredytobiorcy stała.

Raty malejące – raty, w których rata kapitałowa jest stała, a rata odsetkowa zmniejsza się z każdą następną ratą. Początkowo wiec rata kapitałowo-odsetkowa jest największa i z każdą następną ratą maleje obciążenie dla kredytobiorcy.

Realizacja inwestycji – okres, w którym realizowana jest inwestycja (np. budowany jest dom), a kredyt wypłacany jest w transzach. W czasie realizacji inwestycji kredytobiorca korzysta z karencji w spłacie kapitału.

Refinansowanie – zwrot kosztów poniesionych na inwestycję mieszkaniową wynikających z:
* umowy sprzedaży, umowy przenoszącej własność (zawartych w formie aktu notarialnego),
* umowy o udostępnienie odrębnej własności,
* umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa (do wysokości wniesionego wkładu własnego),
* faktur, rachunków lub pokwitowań zbywającego nieruchomość.

Rzeczoznawca majątkowy – osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane przez właściwy organ administracji publicznej.

Comments are closed.