Main menu

U

Umowa – umowa o udzielenie kredytu lub pożyczki.

Ubezpieczenie kredytu – jedna z form przejściowego zabezpieczenia spłaty wierzytelności. W razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania, ubezpieczający zaś jest zobowiązany do przedstawienia warunków umowy kredytu.

Comments are closed.