Main menu

Z

Zabezpieczenie przejściowe – zabezpieczenie stosowane przez bank do momentu uzyskania podstawowego, pełnego zabezpieczenia hipotecznego, najczęściej w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Zadłużenie – kredyt oraz inne należności podlegające zapłacie przez kredytobiorcę. W tym odsetki i inne koszty określone w umowie.

Zdolność kredytowa – zdolność kredytobiorcy przy danych dochodach do obsługi spłaty kredytu wraz z odsetkami innymi obciążeniami stałymi.

Comments are closed.